Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2019

Siedut
6465 faeb 500
Reposted fromikhakima ikhakima vianiedoskonalosc niedoskonalosc

September 04 2019

Siedut
6635 a129
Reposted fromtichga tichga vialevune levune
Siedut
Codziennie udajemy, że lubimy ludzi. To się nazywa 'dorosłość' i właśnie dlatego w nagrodę wolno nam pić.
— Pani Bukowa.
Reposted fromnutt nutt viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave
Siedut
2070 d947 500
Reposted frommangoe mangoe viaPuck152 Puck152
Siedut
3649 824c 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaSakeros Sakeros

September 03 2019

Siedut
0836 8708 500
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viatonietak tonietak

August 28 2019

Siedut
Reposted frombestform bestform viaSanthe Santhe
Siedut
Nie chcę kogoś, przy kim trzeba chodzić na palcach. Chcę czasem śmiać się za głośno, gryźć za mocno i nie bać się tego, że podepczę Ci stopy, kiedy zmusisz mnie do tańca. A kiedy wpadnę na jakiś głupi pomysł, wtóruj mi, zróbmy coś głupiego, twórzmy prawdziwe, żywe wspomnienia, a nie niedokończone zdania z niesmakiem na ustach.
— Charlotte Nieszyn Jasińska, notatki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viachangecolour changecolour

August 10 2019

Siedut
6465 660f 500
Reposted fromyikes yikes viaTheEvexe TheEvexe

August 04 2019

Siedut
Ludzie są tak niezwykli jak zachody słońca, jeśli pozwolisz im takimi być. Kiedy patrzę na zachód, nie łapię się na mówieniu: “Rozjaśnij nieco pomarańcz w prawym rogu.” Nie próbuję kontrolować zachodu. Oglądam go z zachwytem nad tym, jak się rozprzestrzenia.
— CARL ROGERS

August 03 2019

Siedut
Siedut
7677 f3e7
dirty kids are happy kids
Reposted fromteijakool teijakool viaanabee anabee
9388 66aa 500

July 31 2019

Siedut
1370 7cf0 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viamrpaf mrpaf
Siedut
0503 e7ea 500
Reposted fromregcord regcord viaczinok czinok
Siedut
Reposted fromFlau Flau viaschaaf schaaf

July 30 2019

Siedut
2664 96fb
Reposted fromtichga tichga viamociumpanie mociumpanie

July 28 2019

Siedut
Pamiętaj, że kiedy potrzebujesz pomocnej dłoni – jest ona na końcu twojego ramienia. Gdy jesteś starszy, pamiętaj, że masz drugą dłoń: pierwsza jest po to aby pomagać sobie, druga, żeby pomagać innym.
— Audrey Hepburn
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viabeltane beltane
Siedut
9548 d9c0 500
Nie ma co czekać czas spełniać swoje marzenia! Nawet jeśli to takie drobne rzeczy jak spanie pod gołym niebem. 

July 27 2019

Siedut
6635 f09f 500
Reposted frommalice malice viaxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl